اعطای نمایندگی

شرایط و ضوابط همکاری و درخواست غرفه اینترنتی در کوک بازار

1- فقط تولیدکننده ، واردکنندگان و نمایندگی های معتبر می توانند در کوک بازار حضور داشته باشند

2- کوک بازار مرجع معرفی برندهای داخلی و خارجی می باشد پس صاحبان برند نیز می توانند در این سایت حضور داشته باشند

3- درخواست کننده باید دارای حسن شهرت و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد

4- درخواست کننده باید تابع قوانین و مقررات مندرج در بخش قوانین و مقررات سایت کوک بازار باشد

5- رعایت حقوق مشتری و رعایت انصاف و اخلاق فروشندگی سرلوحه درخواست کننده باشد

6- خفظ حریم خصوصی مشتریان و عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد در تعهدنامه الزامی می باشد