لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

روتر سیسکو CISCO ROUTER 3825 2Gigabit Ethernet ports 1SFP,2NMEs,4HWICs,2AIM,4PVDM 64MB CF – .....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960-24LT-L 24Ethernet 10/100 ports (PoE supported on 8 po.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960-24PC-L 24Ethernet 10/100 PoE ports and 2 dual-purpose.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو  Cisco Catalyst 2960-24TC-L 24Ethernet 10/100 ports and 2 dual-purpo.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960-24TT-L 24 Ethernet 10/100 ports and 2 fixed Ethernet .....

0

سوییچ 48 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960-48TC-L 48Ethernet 10/100 ports and 2 dual-purpose upl.....

0

سوییچ 8 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960-8TC-L 8Ethernet 10/100 ports and 1 dual-purpose uplink.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960G-24TC-L 24Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of which are .....

0

سوییچ 48 پورت سیسکو  Cisco Catalyst 2960G-48-TC-L 48Ethernet 10/100/1000 ports, 4 of whi.....

0

سوییچ 8 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960G-8TC-L 8Ethernet 10/100/1000 ports, 1 of which is dual.....

0

سوییچ 8 پورت سیسکو Cisco Catalyst 2960PD-8TT-L 8Ethernet 10/100 ports and 1 10/100/1000 PoE i.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 3750-24FS 24-100BASE-FX Ethernet ports and two SFP uplinks.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 3750-24PS 24Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Ci.....

0

سوییچ 24 پورت سیسکو Cisco Catalyst 3750-24TS 24Ethernet 10/100 ports and two SFP uplinks .....

0

سوییچ 48 پورت سیسکو Cisco Catalyst 3750-48PS 48Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Ci.....

0

سوییچ 48 پورت سیسکو Cisco Catalyst 3750-48TS 48Ethernet 10/100 ports and four SFP uplinks .....