لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

دوربینتحت شبکه صنعتی زئوویژن GEOVISION BX120D اسکنر پیشرفته 1.3 مگاپیکسلی از نوع Super Low Lu.....

0

دوربین تحت شبکه صنعتی زئوویژن GEOVISION BX1300 اسکنر پيشرفته 1.3 مگاپیکسلی از نوع CMOS ق.....

0

دوربین تحت شبکه صنعتی زئوویژن GEOVISION BX130D سنسور پیشرفته 1.3 مگا پیکسلی از نوع .....

0

دوربین تحت شبکه بولت زئوویژن GEOVISION EBL1100 سنسور پيشرفته به سایز 1/3 اینچ  از نوع Lo.....

0

دوربین آی پی فیش آی زئوویژن GEOVISION FE2302 سنسور پيشرفته 1/2.5 اینچی از نوع CMOS ق.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی زئوویژن GEOVISION FE520 فیش آی سنسور پيشرفته 5 مگاپیکسلی CMOS قابلیت فشر.....

0

دوربین تحت شبکه زئوویژن GEOVISION FE521 سنسور پيشرفته 5 مگاپیکسلی CMOS قابلیت فشرده سازی.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی زئوویژن GEOVISION FE5302 سنسور پيشرفته 1/2.5 اینچی CMOS قابلیت فشرده ساز.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی زئوویژن GEOVISION FE5303 فیش آی سنسور پيشرفته 1/2.5 اینچی CMOS قابلیت فش.....

0

دوربین تحت شبکه صنعتی زئوویژن GEOVISION UBX3301 سنسور پیشرفته  1/2.5 اینچی از نوع CMOS .....

0

دوربین تحت شبکه صنعتی ژئوویژن GEOVISION BX140 اسکنر پيشرفته 1 مگاپیکسلی از نوع CMOS.....

0

دوربین تحت شبکه صنعتی ژئوویژن GEOVISION BX1500 سنسور پیشرفته  1.3 مگاپیکسلی از نوع Super.....

0

دوربین تحت شبکه بولت ژئوویژن GEOVISION EBL2100 اسکنر پيشرفته به سایز 1/2.8 اینچ از نوع .....

0

دوربین تحت شبکه بولت ژئوویژن GEOVISION EBX1100 سنسور پيشرفته به سایز 1/3 اینچ از نوع Low Lux .....

0

دوربین تحت شبکه سقفی ژئوویژن GEOVISION EDR1100 سنسور پیشرفته به سایز 1/3 اینچ از نوع سوپ.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی ژئوویژن GEOVISION EDR2100 سنسور پیشرفته 1/2.8 اینچی سوپر لولاکس CMO.....