لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

ان وی آر 16 کانال سی ان بی CNB RNA164-16P 16Port PoE NVR H.264 / MJPEG  Recordin.....

0

ان وی آر 16 کانال سی ان بی CNB MNVR16 Hardware Realtime 16ch Standalone Network .....

0

ان وی آر 16 کانال سی ان بی CNB MNVR16P (Hardware Realtime 16ch Standalone Network .....

0

غرفه اینترنتی تجهیزات حفاظتی و امنیتی سی ان بی آماده واگذاری به واجدین شرایط می باشد 09126861.....

0

ان وی آر 4 کانال سی ان بی CNB MNVR04P (Hardware Realtime 4ch Standalone Network Video Rec.....

0

ان وی آر 4 کانال سی ان بی CNB RNA042-4P NVR SYSTEM **********************************.....

0

ان وی آر 8 کانال سی ان بی CNB MNVR08 Hardware Realtime 8ch Standalone Network Video Recor.....

0

ان وی آر 8 کانال سی ان بی CNB MNVR08P (Hardware Realtime 8ch Standalone Network Video Rec.....

0

ان وی آر 8 کانال سی ان بی CNB RNA082-8P NVR SYSTEM **********************************.....

0

ان وی آر 9 کانال سی ان بی CNB RNA369 NVR SYSTEM ********************************** .....

0

دوربین بولت تحت شبکه سی ان بی CNB LXC1050IR Full HD 2.0 Mega-pixels, Progressive CMOS Sen.....

0

دوربین بولت تحت شبکه سی ان بی CNB LXC2050VR Full HD 2.0 Mega-pixels, Progressive CMOS Sen.....

0

دوربین بولت تحت شبکه سی ان بی CNB MXC6050IR Full HD 2.0 Mega-pixels, Progressive CMOS Sen.....

0

دوربین بولت تحت شبکه سی ان بی CNB MXC6050VR Full HD 2.0 Mega-pixels, Progressive CMOS Sen.....

0

دوربین بولت تحت شبکه سی ان بی CNB NB11-7MH Dark Hunter , HD 60Frame, Progressive CMO.....

0

دوربین بولت تحت شبکه سی ان بی CNB NB12-7MH Dark Hunter , HD 60frame, Progressive CMO.....