لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH315 Recording Throughput: 240 IPS @ 1280x72.....

0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH316 Recording Throughput: 120 IPS @ 1920x1.....

0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH317 Recording Throughput:120 IPS @ 1920x1080, u.....

0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH516A Recording Throughput: Up to 480 IPS @ .....

0

غرفه اینترنتی تجهیزات حفاظتی و امنیتی ای وی تک آماده واگذاری به واجدین شرایط می باشد. 0912686.....

0

غرفه اینترنتی تجهیزات حفاظتی و امنیتی ای وی تک آماده واگذاری به واجدین شرایط می باشد 09126861.....

0

غرفه اینترنتی تجهیزات حفاظتی و امنیتی ای وی تک آماده واگذاری به واجدین شرایط می باشد 09126861.....

0

غرفه اینترنتی تجهیزات حفاظتی و امنیتی ای وی تک آماده واگذاری به واجدین شرایط می باشد 09126861.....

0

ان وی آر 64 کانال ای وی تک AVTECH AVH364 Recording Throughput: Up to 1080 IPS @ .....

0

ان وی آر 8 کانال ای وی تک AVTECH AVH308EA Recording Throughput: Up to 120 IPS @.....

0

ان وی آر 8 کانال ای وی تک AVTECH AVH408P Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1.....

0

دوربین بولت تحت شبکه ای وی تک AVTECH AVM357B Resolution: 1280x1024 1280x720 -&n.....

0

دوربین تحت شبکه بولت ای وی تک AVTECH AVM358C Resolution: 1280x1024 1280x720 -&n.....

0

دوربین تحت شبکه بولت ای وی تک AVTECH AVM359A Resolution: 1280x1024 1280x720 -&n.....

0

دوربین بولت تحت شبکه ای وی تک AVTECH AVM403J Resolution: 1920x1080 1280x720 -&n.....

0

دوربین تحت شبکه بولت ای وی تک AVTECH AVM458J Resolution: 1920x1080 1280x720 -&n.....