لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH315 Recording Throughput: 240 IPS @ 1280x72.....

0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH316 Recording Throughput: 120 IPS @ 1920x1080,.....

0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH317 Recording Throughput:120 IPS @ 1920x1080, up to.....

0

ان وی آر 16 کانال ای وی تک AVTECH AVH516A Recording Throughput: Up to 480 IPS @ 1920.....

0

ان وی آر 4 کانال ای وی تک AVTECH AVH0401 Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1280x1024.....

0

ان وی آر 4 کانال ای وی تک AVTECH AVH304EA Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1980x108.....

0

ان وی آر 4 کانال ای وی تک AVTECH AVH504P Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1920x1080.....

0

ان وی آر 6 کانال ای وی تک AVTECH AVH800EA6 Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1920 x .....

0

ان وی آر 64 کانال ای وی تک AVTECH AVH364 Recording Throughput: Up to 1080 IPS @ 1280 x 7.....

0

ان وی آر 8 کانال ای وی تک AVTECH AVH308EA Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1920x108.....

0

ان وی آر 8 کانال ای وی تک AVTECH AVH408P Recording Throughput: Up to 120 IPS @ 1920x1080.....

0

دوربین سقفی تحت شبکه ای وی تک AVTECH  AVM311A Resolution: 1280x1024 - 1280x720.....

0

دوربین متحرک تحت شبکه ای وی تک AVTECH  AVZ592 Resolution: 1920x1080 - 1280x720.....

0

دوربین تحت شبکه بولت ای وی تکAVTECH AVM2200T Resolution: 1920x1080 1280x720 - 720x4.....

0

دوربین سقفی تحت شبکه ای وی تک AVTECH AVM2220T Resolution: 1920x1080 - 1280x720 -&nb.....

0

دوربین سقفی تحت شبکه ای وی تک AVTECH AVM2421 Resolution: 1920x1080 - 1280x720 -&nbs.....