لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

ان وی آر 24 کانال برایتون Briton NVR3624-B3 SATA*2(4T HDD), DC12V 4A Adapter, Chip: Hi3535 .....

0

ان وی آر 24 کانال برایتون BRITON NVR3624P-E1 SATA*4(4T HDD), DC12V 6A Adapter, Alarm I/O: 16/.....

0

ان وی آر 8 کانال برایتون BRITON NVR3408P-A6 SATA*1(4T HDD), DC12V 2A Adapter, Chip: Hi3520D .....

0

ان وی آر 8 کانال برایتون Briton NVR3408P-B3 SATA*2 4T HDD  DC12V/2A Adapter Chip: Hi3520.....

0

دوربین صنعتی تحت شبکه برایتون Briton 11A01 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nb.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B01 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B02 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B07 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B09 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B26   1.3MP, 1/3″Aptina CMOS, 2MP Lens 25f.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B37 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B41 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11B45 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11C05 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11C07 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....

0

دوربین بولت تحت شبکه برایتون Briton 11C12 1MP, 1/4″CMOS, 2MP Lens 25fps@720P, OV9712 &nbs.....