لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
0

ان وی آر 16 کانال اس ویژن SVISION N5316K 16ch 1080P/720Precording 8ch1080P/720Pplayback .....

0

ان وی آر 4 کانال اس ویژن SVISION N-4404-A I-Series 4ch*1080P record 1 ch*1080P Playback;With .....

0

ان وی آر 4 کانال اس ویژن (SVISION N-4406-A (I-Series 4ch*1080P record 1 ch*1080P Playback .....

0

ان وی آر 4 کانال اس ویژن SVISION N5304 41080P/720P recording 4*1080P/720 playback 45M/4M/.....

0

ان وی آر 8 کانال اس ویژن SVISION N-4408-A I-Series 8ch*1080P record 1 ch*1080P Playback W.....

0

ان وی آر 8 کانال اس ویژن SVISION N-4408-A I-Series 8ch*1080P record 1ch*1080P Playback Wi.....

0

ان وی آر 8 کانال اس ویژن SVISION N5308 8ch/1080P/720P recording 8ch/1080P/720 playback 8/.....

0

ان وی آر 8 کانال اس ویژن SVISION N5308K 8ch1080P/720Precording 8ch 1080P/720Pplayback 8ch.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی اس ویژن SVISION A-D640 1/4OmniVision 1MP CMOS Sensor Hisilicon Hi3518E C.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی اس ویژن SVISION A-D642 1/3AR0130 1.3MP CMOS Sensor Hisilicon Hi3518E Chi.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی اس ویژن SVISION P-D140 Hi3518C+OV9712 (1.0 Mega Pixel )  720P 2.8 m.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی اس ویژن SVISION P-D142 Hi3518C+AR0130 (1.3 Mega Pixel )  960P 3.2 m.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی اس ویژن SVISION P-D144V Hi3516C+OV2710 (2.0 Mega Pixel )  1080P 2.8.....

0

دوربین تحت شبکه سقفی اس ویژن SVISION P-D145 Hi3516C+OV2710 (2 Mega Pixel )  1080P 2.8 mm.....

0

دوربین بولت تحت شبکه اس ویژن SVISION P-S101 1MEGA PIXEL LENS 2.8 & 4 &MIC شما می .....

0

دوربین بولت تحت شبکه اس ویژن SVISION P-S102 2MEGA PIXEL LENS 4MM & MIC شما می توانید .....